SHIHANKAI DANMARK   BESTYRELSE  

 

JKA Danmarks interesser varetages af Teknisk råd (Shihankai).
Rådet består af højt graduerede JKA Danmark instruktører

Shihankai

Marino
Gudjonsson


Pall
Gudjonsson


Wolfgang Steinbrecher

Zvonko
Maric


Henrik Pind
Oesten


Nippon Karate-Do Kai
Vanløse
Teknisk Direktør
JKA Danmark
Helsingør Karate-Do Kai
Helsingør
Helsingør
Karate-Do Kai
Helsingør
Shotokan
Karate-Do
Hokuto-kai
Brøndby
 
Preben
Nielsen


Peter Sommer


     Jesper     Grann
 
jesperg.jpg (2151 bytes)
Anders Andreasen
 
   Jørgen   Hansen
 
jorgen.jpg (2300 bytes)
Shotokan Karate Akademi København Shotokan Karate Akademi København Kakushin
København

 
Helsingør
Karate-Do Kai
Helsingør
Shotokan
Karate-Do Hokuto-kai
Brøndby
 
 
     Kurt
 Olsen
 
kurt.jpg (2078 bytes)
Pernille Blirup
Larsen

Brian    
Chabert

Mogens
Olsen

 
Claus Tue Pedersen
 
Minami
Karate Dojo
Tønder
Nippon Karate-Do Kai
Vanløse
Rønne Karate-Do Kai JKA Helsingør
Karate-Do Kai
Helsingør
Rønne Karate-Do Kai JKA
 
Johnny Finn Larsen

Claus
Grønskov

 

Søren
Larsen

Poul Erik
Ager

Niels Tue Pedersen

Ålsgårde Karate Klub JKA Shotokan
Karate-Do
Hokuto-kai
Brøndby
Hillerød Karate-do Kai  Nuetsu-Do JKA Holbæk Rønne Karate-Do Kai JKA
Jan         Isager       

Alex Kammersgaard

 

 

 

 

 

     
Shotokan Karate-Do Mujin-kai Karate-Do Ichiro Odense